Om föreningen

I Strömstad Kommuns södra delar har i juni 2012 Södra Strömstad Fiber Ek förening bildats, föreningen avser att med stöd av Europeiska Jordbruksfonden för Landsbyggdsutveckling bygga ett öppet fibernät för telefoni, bredband och TV med avsikt att ansluta samtliga intresserade fastigheter inom området.
 
Med öppet nät menas att det ska vara fri konkurrens mellan leverantörer av tjänster (Internet, telefoni och TV) i det nät som byggs. Det betyder att nätet ska vara öppet för alla som är intresserade av att leverera tjänster till hushållen. I förenings område finns det ca 1475 bebyggda fastigheter och av dessa är i dagsläget ca 630 fastigheter intresserade av anslutning till fibernätet.
Entreprenaden omfattar projektering, schaktning, rörläggning, installation av optokabel, fiberskarvning etc, dvs bygga ett lokalt fibernät i området och i samverkan med kommunikationsföretag ombesörja framdragning av stamnät till anslutningspunkt för förenings medlemmar.
 

Utbyggnaden kommer omfatta ca 123 km schakt/plöjning/sjökabel mm och knappt 305 km fiberkanalisation, 320 km fiber som skall förläggas mm.
Fiberföreningen har ansökt om stöd för investeringen av Europeiska Jordbruksfonden för Landsbyggdsutveckling samt av Svenska staten via Jordbruksverket, ansökan har gjorts via Länsstyrelsen.
 
I muntlig dialog med Länsstyrelsen 2016-05-31 har positivt beslut lovats till 2016-06-30.

Nyheter

ZigZag